Milieu & Duurzaamheid

Er is (gelukkig) geen vaste marketingformule die onveranderd geldig blijft. Ondernemen is geen statische bezigheid, maar een dynamisch en creatief proces wat continu aan verandering onderhevig is. Wanneer we in vogelvlucht kijken naar de ontwikkeling van ondernemersstijlen zien we in de 20e eeuw een verschuiving van een fabrikant- en produktgeoriënteerde naar een markt- en klantgeoriënteerde benadering. In onze moderne 21e-eeuwse informatiesamenleving volgen de veranderingen elkaar in een hoger tempo op en ligt de nadruk steeds meer op mens, milieu, duurzaamheid en communicatie.

Langzaam maar zeker worden we ons bewust van de impact die we hebben op de planeet waarop we wonen. Milieu en duurzaamheid zijn sleutelwoorden voor een vooruitstrevende manier van ondernemen waarin bedrijven niet enkel de natuur ontzien, maar actief bijdragen aan een leefbare en zinvolle toekomst voor de aarde en de generaties die na ons komen. Winst is niet langer dé (zuiver financiële) graadmeter voor het resultaat van de onderneming. In plaats daarvan verbreedt het denken zich om via win-win situaties successen te boeken die een vooruitgang voor alle betrokkenen omhelst. Het draait niet langer om ondoorzichtige winstcijfers van kolossale, onpersoonlijke bedrijven, maar om werkelijke vooruitgang voor mens, milieu en omgeving als gevolg van creatief en betrokken ondernemerschap. Deze beweging kunnen we scharen onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Actief Brandbeveiliging B.V. wil een actieve bijdrage leveren aan deze ontwikkeling en de gedeelde verantwoordelijkheid op zich nemen voor een betere toekomst. Net als talloze andere bedrijven geloven wij dat onze participatie een verschil maakt. De gevolgen van die overtuiging zijn reeds in vele branches zichtbaar aan het worden en op het vlak van brandbeveiliging doen wij ons best om ook daar een omslag te bewerkstelligen. Dit is terug te zien in onze persoonlijke manier van zakendoen, waarbij het creëren van duurzame relaties voor ons voorop staat. En dit wordt weerspiegeld in onze productlijn die is opgebouwd uit kwalitatief hoogwaardige artikelen. Treffende voorbeelden hiervan zijn de led-verlichting en het biologisch afbreekbaar blusschuim. Op deze en andere manieren werken we met elkaar aan een leefbare toekomst voor de mensheid en de aarde.